Elérhetőség

Dr. Ladányi Mária
professor emeritus

ELTE BTK
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék


Cím:
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 2. em. 250. (tanszék),
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, fszt. 29. (saját szoba)

Telefon:
(30-1-)485-5200/5218 (tanszék),
(36-1-)411-6500/5420 vagy 5185 (saját szoba)

e-mail

Személyes adatok

 • Végzettség:
  magyar-orosz szakos középiskolai tanár (1977), általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó (1984)

 • Fokozatok:
  bölcsészdoktor (ELTE, 1981),
  a nyelvtudomány kandidátusa (MTA, 1994),
  habilitált doktor (ELTE, 2006),
  az MTA doktora (2010)

 • Kutatási területek:
  morfológia, lexikális szemantika, szociolingvisztika (részletesebben lásd a szakmai életrajzban)

 • Korábbi oktatási tevékenység:
  előadások és szemináriumok az általános/elméleti nyelvészet, a morfológia, a szociolingvisztika és a diskurzuselemzés köréből (részletesebben lásd a szakmai életrajzban)